HMG IR

קשרי משקיעים
קבוצת חנן מור נוסדה בשנת 2006 ע"י חנן מור (יו"ר) ואבי מאור (מנכ"ל). החברה נמצאת בצמיחה מתמדת, הקימה ויזמה עשרות פרויקטים ואלפי יחידות דיור. תחום פעילות ייזום למגורים – החברה יוזמת ומשווקת היום 1,592 יח"ד ב- 9 פרויקטים. תחום פעילות נדל"ן מניב – החברה יוזמת 8 פרוייקטי נדל"ן למסחר. תחום ייזום והשבחת מקרקעין – אסטרטגיה לטווח הבינוני והארוך לבניית עתודות קרקע פרטיות לבנייה. החברה זכתה ב "אות מעלה" על הוצאות דו"ח אחריות חברתית וקיימות.
קשרי משקיעים
קבוצת חנן מור נוסדה בשנת 2006 ע"י חנן מור (יו"ר) ואבי מאור (מנכ"ל). החברה נמצאת בצמיחה מתמדת, הקימה ויזמה עשרות פרויקטים ואלפי יחידות דיור. תחום פעילות ייזום למגורים – החברה יוזמת ומשווקת היום 1,592 יח"ד ב- 9 פרויקטים. תחום פעילות נדל"ן מניב – החברה יוזמת 8 פרוייקטי נדל"ן למסחר. תחום ייזום והשבחת מקרקעין – אסטרטגיה לטווח הבינוני והארוך לבניית עתודות קרקע פרטיות לבנייה. החברה זכתה ב "אות מעלה" על הוצאות דו"ח אחריות חברתית וקיימות.

התראות דוא"ל

הירשם כדי לקבל התראות בדואר אלקטרוני

סגירה