יצירת קשר קשרי משקיעים

טקסט

יונתן אילת

קשרי משקיעים, The Investor

טל': 972-54-268-1977+

דוא"ל: john@theinvestor.co.il