הודעות החברה

הערה: האמור לעיל הוא היפר-קישור לאתר האינטרנט של הבורסה הישראלית לניירות ערך – מאיה – TASE,  צד שלישי. החברה אינה מתחזקת או מספקת מידע ישירות לאתר זה. החברה אינה מתחייבת ואין לה התחייבויות ביחס למידע הכלול באתר זה.