אישור אכלוס למלון החברה בפולין – תיקון דו"ח

תיקון דוח