דיבידנד בסך 7.63472 אגורות למניה,קובע:20.3.19

קרא עוד