דוחות רבעון ראשון 2018: פתיחת שנה חזקה עם צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים

Hanan Mor Q1.18