קבוצת מור מדווחת על מחצית ראשונה חזקה של הקבוצה:

More Group Q2.2018