קבוצת מור ממשיכה ליצור ערך גם בשנת 2019 המסתמנת כשנת שיא: מתחילת השנה נמכרו ב"מחיר למשתכן" ובשוק החופשי 125 יח"ד; קניון מור בחריש יפתח ברבעון זה

More Group Q1.19