קבוצת MORE מדווחת כי רדיסון החלה בהפעלת המלון שבבעלותה בפולין

Hanan Mor Poznan (3)