תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים בק"ע הרחבת אגח ח

תוצאות מכרז